Pracownicy Urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie


Nagłówek

Pracownicy Urzędu

Dyrektor urzędu

Imię i nazwisko Telefon Nr pokoju
Elżbieta Szczepańska
Dyrektor
sekretariat@puplegionowo.pl
(22) 764 03 07 307
Ewa Lisowska
Z- ca Dyrektora
sekretariat@puplegionowo.pl
(22) 764 03 08 308

Referat Finansowo - Księgowy

Imię i nazwisko Telefon Nr pokoju
Barbara Gałowska
Główny księgowy
bgalowska@puplegionowo.pl
(22) 764 03 17 317
Jolanta Marjańska
Inspektor
jmarjanska@puplegionowo.pl
(22) 764 03 17 317
Marta Ciesielska
Inspektor
mciesielska@puplegionowo.pl
(22) 764 03 18 318
Katarzyna Głowacka
Księgowa
kglowacka@puplegionowo.pl
(22) 764 03 18 318

Referat ds. Organizacyjnych, Administracyjnych i Kadr

Imię i nazwisko Telefon Nr pokoju
Elżbieta Dąbrowska
Kierownik Referatu ds. Organizacyjnych, Administracyjnych i Kadr
edabrowska@puplegionowo.pl
(22) 764 03 06 306
Maciej Czerniakowski
Pomoc administracyjna
mczerniakowski@puplegionowo.pl
(22) 764 03 06 306
Monika Borowska
Inspektor powiatowy
mborowska@puplegionowo.pl
(22) 764 03 13 313
Paweł Salwin
Starszy informatyk
psalwin@puplegionowo.pl
(22) 764 03 13 313
Paweł Augustyn
Główny specjalista ds. systemów informatycznych
paugustyn@puplegionowo.pl
(22) 764 03 13 313
Teresa Sęp
Podinspektor
tsep@puplegionowo.pl
(22) 764 02 21 221
Natalia Kucharska
Sekretarka
nkucharska@puplegionowo.pl
(22) 764 03 05 Sekretariat
Małgorzata Gołębiewska
Sekretarka
mgolebiewska@puplegionowo.pl
(22) 764 02 21 221
Małgorzata Łukańska
Sekretarka
mlukanska@puplegionowo.pl
(22) 764 02 21 221

Centrum Aktywizacji Zawodowej

 
Imię i nazwisko Telefon Nr pokoju
Jadwiga Grabowska
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
jgrabowska@puplegionowo.pl
(22) 764 03 10 310
Jolanta Bernaciak
Doradca zawodowy
jbernaciak@puplegionowo.pl
(22) 764 03 00 300
Joanna Dhifaoui
Doradca zawodowy
jkrupa@puplegionowo.pl
(22) 764 03 34 300
Dorota Świrydoń
Pośrednik pracy
dswirydon@puplegionowo.pl
(22) 764 03 37 301
Daria Miętek
Pośrednik pracy
dmietek@puplegionowo.pl
(22) 764 03 01 301
Martyna Barszczewska
Pośrednik pracy
mbarszczewska@puplegionowo.pl
(22) 764 03 31 302
Marzena Tyszkiewicz
Doradca zawodowy
mtyszkiewicz@puplegionowo.pl
(22) 764 03 01 301
Małgorzata Milanowska
Pośrednik pracy
mmilanowska@puplegionowo.pl
(22) 764 03 31 302
Adriana Ptaszyńska
Doradca zawodowy
aptaszynska@puplegionowo.pl
(22) 764 03 00 300
Aneta Gondek
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
akoblak@puplegionowo.pl
(22) 764 03 39 320
Aneta Pośmiechowicz
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
aposmiechowicz@puplegionowo.pl
(22) 764 03 39 320
Karolina Golan
Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta
szkolenia@puplegionowo.pl
(22) 764 03 38 320
Katarzyna Niewiadomska
Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta
szkolenia@puplegionowo.pl
(22) 764 03 39 320
Izabela Więch
Doradca zawodowy - stażysta
oferty@puplegionowo.pl
(22) 764 03 39 320
Damian Korzeniewski
Pośrednik pracy
dkorzeniewski@puplegionowo.pl
(22) 764 03 16 316
Rafał Tyszkiewicz
Pośrednik pracy
rtyszkiewicz@puplegionowo.pl
(22) 764 03 16 316
Mariola Bilińska
Pośrednik pracy – stażysta
mbilinska@puplegionowo.pl
(22) 764 03 01 301

Referat Instrumentów Rynku Pracy

Imię i nazwisko Telefon Nr pokoju
Małgorzata Danowska
Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy
mdanowska@puplegionowo.pl
(22) 764 03 40 314
Katarzyna Zejdler - Kaliś
Pośrednik pracy – stażysta
kzejdler@puplegionowo.pl
(22) 764 03 12 312
Katarzyna Iwanicka
Pośrednik pracy
kiwanicka@puplegionowo.pl
(22) 764 03 12 312
Karolina Nalewajek
Pomoc administracyjna
knalewajek@puplegionowo.pl
(22) 764 03 12 312
Justyna Sękowska
Pośrednik pracy
jsekowska@puplegionowo.pl
(22) 764 03 11 311

Stanowisko ds. programów

Imię i nazwisko Telefon Nr pokoju
Renata Gorzelak
Specjalista ds. programów
rgorzelak@puplegionowo.pl
(22) 764 03 14 315
Małgorzata Modzelewska
Specjalista ds. programów
mjuraszek@puplegionowo.pl
(22) 764 03 14 315
Arletta Głażewska
Pośrednik pracy
aglazewska@puplegionowo.pl
(22) 764 03 14 315

Referat Ewidencji, Świadczeń i Statystyki

Imię i nazwisko Telefon Nr pokoju
Ewa Wasilewska
Kierownik Referatu Ewidencji, Świadczeń i Statystyki
ewasilewska@puplegionowo.pl
(22) 764 03 33 206 A
Marta Stasiak
Referent
mstasiak@puplegionowo.pl
(22) 764 03 32 rejestracja
Marzena Szymborska
Pomoc administracyjna
mszymborska@puplegionowo.pl
(22) 764 03 21 303
Jolanta Łączyńska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
jlaczynska@puplegionowo.pl
(22) 764 03 21  303
Lucyna Grześkiewicz
Inspektor powiatowy
lgrzeskiewicz@puplegionowo.pl
(22) 764 03 04 304
Monika Łabędź
Pomoc administracyjna
mlabedz@puplegionowo.pl
(22) 764 03 04 304

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę