Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie


Nagłówek

Aktualności

 • WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI OSÓB BEZROBOTNYCH I OBSŁUGI KLIENTA

  WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI OSÓB BEZROBOTNYCH I OBSŁUGI KLIENTA Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie informuje, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju , w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Legionowskiego, pracodawców oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia, ...

 • Zamknięcie naboru wniosków w sprawie dotacji (dla osób powyżej 30 r.ż. RPO WM)

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie informuje, że w dniu 10.03.2021 r. o godz. 16.00 zamyka nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie legionowskim (IV)"...

 • Nabór wniosków w sprawie dotacji (dla osób powyżej 30 r. ż. RPO WM)

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie od dnia 08.03.2021 r. do dnia 12.03.2021 r. ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie legionowskim (IV)" współfinansowanego...

 • Nabór wniosków w sprawie organizacji prac interwencyjnych (dla osób powyżej 30 r. ż. RPO WM)

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie od dnia 08.03.2021 r. do wyczerpania środków finansowych ogłasza nabór wniosków w sprawie organizacji prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie legionowskim...

 • Nabór wniosków w sprawie wyposażenia stanowiska pracy (dla osób powyżej 30 r. ż. RPO WM)

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie w terminie od dnia 08.03.2021 r. do dnia 12.03.2021 r. ogłasza nabór wniosków w sprawie refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osób w wieku 30 lat i więcej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i...

 • Nabór wniosków w sprawie organizacji staży (dla osób powyżej 30 r. ż. RPO WM)

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie od dnia 08.03.2021 r. do dnia 12.03.2021 r. ogłasza nabór wniosków w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie legionowskim (IV)" współfinansowanego...

 • NOWY NABÓR WNIOSKÓW Dotacja do 5 tys. zł. dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż

  Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz.371) z uwzględnieniem przepisów art. 15zze 4  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,...

 • Nabór wniosków dla osób bezrobotnych na szkolenia w trybie indywidualnym

  SZKOLENIA W TRYBIE INDYWIDUALNYM   Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie informuje, że w ramach środków Funduszu Pracy od 01.03.2021 roku prowadzony będzie nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób bezrobotnych. Na szkolenia kierowane będą osoby bezrobotne, u których potrzeba szkolenia została...

 • Nabór wniosków na dotacje dla osób do 30 r. ż. (PO WER)

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, w terminie od dnia 17.02.2021 r. do dnia 24.02.2021 r. ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

 • Nabór wniosków w sprawie organizacji staży - dla osób do 30 r. ż. (PO WER)

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie od dnia 17.02.2021 r. do dnia 24.02.2021 r. ogłasza nabór wniosków w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legionowskim (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze...

Wyświetlanie 1 - 10 z 195 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę