Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w LegionowieUWAGA
Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawana dla mikroprzedsiębiorców na podstawie art. 15 zzd ustawy Covid-19 bez konieczności składania wniosku o jej umorzenie
 
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie informuje, że z dniem 24 czerwca br. zostały zmienione przepisy w przedmiocie umarzania pożyczek do 5 tys. zł, przyznawanych na podstawie art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałalniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 77 pkt 39 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1086)
.

Zgodnie z nowymi przepisami pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (dniem udzielenia pożyczki jest dzień wypłaty środków na rachunek bankowy pożyczkobiorcy). Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku.

Rozwiązanie powyższe dotyczy wszystkich pożyczek, także tych już udzielonych.

Infolinia dla przedsiębiorców z powiatu legionowskiego ws. Tarczy Antykryzysowej: (22) 774 25 16 wew. 336, (22) 764 03 36 lub (22) 774 01 14

  • Komunikat dotyczący wdrożenia tymczasowych procedur obsługi klientów w urzędzie w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-COV-2kliknij tutaj )
  • Rejestracja elektroniczna ( kliknij tutaj )
  • Dane kontaktowe do pracowników Urzędu dostępne są tutaj
  • Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) świadczenia opieki zdrowotnej wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19 są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczegółowych informacji w sprawie świadczeń zdrowotnych udziela NFZ – infolinia: 800 190 590.

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie legionowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie legionowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2020r.
stopa bezrobocia listopad 2020

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie

ul. Sikorskiego 11; 05-119 Legionowo


tel. (22) 774 25 16, 774 27 73
faks: (22) 774 22 88
e-mail: wale@praca.gov.pl

Godziny urzędowania: 8.00 – 16.00

Godziny przyjęć interesantów: 8.30 – 14.30

NIP: 536-104-86-28
REGON: 016218755 
Inspektor Ochrony Danych: Janusz Czauderna, e-mail: dpo@puplegionowo.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę