Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w LegionowieWAŻNY KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY REJESTRACJI OSÓB BEZROBOTNYCH I OBSŁUGI KLIENTA !!!


(czytaj więcej)

 

Aktualności

 • Spotkanie z rekruterami Batalionu Dowodzenia WOT

  W dniu 13 kwietnia od godziny 10:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo odbędzie się spotkanie z rekruterami Batalionu Dowodzenia WOT, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania i przedstawią możliwości z Terytorialną Służbą Wojskową. Informacje w załączeniu.   ...

 • Nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie od dnia 27.03.2023 r. ogłasza nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Przewidziana liczba...

 • Co łączy Google, SGH i NASK? To program Kariera Jutra!

  Co łączy Google, SGH i NASK? To program Kariera Jutra! Rozpoczynamy kolejny partnerski program szkoleniowo-stażowy, który pozwoli bezrobotnym osobom w wieku 18-30 lat wrócić na rynek pracy. W programie aż 500 osób będzie mogło skorzystać z płatnych staży i dostać szanse na stałe zatrudnienie. Oto trzy kroki, które...

 • Zakończenie naboru na szkolenie grupowe pn.:"Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną"

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie informuje, że w dniu 20.03.2023 r. zamyka nabór na szkolenie grupowe pn. „Prawo jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną".

 • WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO REJESTRACJI

  WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO REJESTRACJI Rejestracja w godzinach 8:30 – 14:30 Do rejestracji należy pobrać numer z biletomatu. Urząd zastrzega możliwość wcześniejszego wykorzystania numerów,  w przypadku większej liczby klientów.   Dowód osobisty lub paszport. Osoby spoza Unii Europejskiej – karta pobytu i...

 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej - bezpłatne webinaria

  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką własnej działalności gospodarczej na bezpłatne webinary. Bezpłatne webinarium „Biznesplan w zarysie" 14 marca 2023 w godzinach 10.00-13.00. Przygotowujesz się do założeniem firmy?...

 • Nabór wniosków w sprawie dotacji ze środków Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie od dnia 22.02.2023 r. ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej realizowanych ze środków Funduszu Pracy. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie....

 • Nabór na szkolenie grupowe pn. „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie informuje, iż od dnia 20.02.2023 r. rozpoczyna nabór kart kandydatów na szkolenie grupowe pn. „Prawo jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną" realizowane ze środków Funduszu Pracy. Szkolenie skierowane jest do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie...

 • Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych w 2023 roku

  Zgodnie z Planem szkoleń w 2023 roku Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie będzie organizował szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych o tematyce: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (Planowana liczba osób: 10) , Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną (Planowana liczba osób: 10) .   Szczegółowe...

 • Nabór wniosków dla osób bezrobotnych na szkolenia w trybie indywidualnym

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie od dnia 10.02.2023 r.  ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym dla osób bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy.     Na szkolenia kierowane będą osoby bezrobotne, u których potrzeba szkolenia została uwzględniona w Indywidualnym Planie Działania....

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie legionowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie...

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie legionowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie legionowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie...

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie legionowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie

ul. Sikorskiego 11; 05-119 Legionowo


tel. (22) 774 25 16, 774 27 73
faks: (22) 774 22 88
e-mail: wale@praca.gov.pl

Godziny urzędowania: 8.00 – 16.00

Godziny przyjęć interesantów: 8.30 – 14.30

NIP: 536-104-86-28
REGON: 016218755 
Inspektor Ochrony Danych: Janusz Czauderna, e-mail: dpo@puplegionowo.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę