Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór wniosków na wyposażenie doposażenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie od dnia 29.01.2018r. do dnia 09.02.2018r. ogłasza nabór wniosków w sprawie refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy. Na wyposażone lub doposażone stanowisko pracy kierowane będą osoby...

 • Nabór wniosków na wyposażenie doposażenie RPO WM

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie w terminie od dnia 29.01.2018r. do dnia 09.02.2018r. ogłasza nabór wniosków w sprawie refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osób w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i...

 • Nabór wniosków na prace interwencyjne dla osób powyżej 30r.ż.

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie od dnia 29.01.2018r. do dnia 09.02.2018r. ogłasza nabór wniosków w sprawie organizacji prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie legionowskim...

 • Nabór wniosków w sprawie staży - osoby do 30r.ż. (PO WER)

  Nabór wniosków w sprawie organizacji staży (osoby do 30 roku życia) Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie od dnia 29.01.2018r. do dnia 09.02.2018r. ogłasza nabór wniosków w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

 • Nabór wniosków na dotacje (PO WER)

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie w terminach od dnia 29.01.2018r. do dnia 09.02.2018r. oraz od 09.04.2018r. do 20.04.2018r. ogłasza nabory wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych...

 • Grupowa porada zawodowa

  W dniu 23 stycznia 2018r. o godzinie 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie odbędzie się grupowa porada zawodowa pn. „Samozatrudnienie szansą na aktywność zawodową" skierowana do osób bezrobotnych, ponizej 30 roku życia, planujących założenie własnej działalności gospodarczej. Zapisy: osobiście w siedzibie ...

 • Zajęcia dla osób przygotowujących się do założenia firmy

  Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych dla osób przygotowujących się do założenia własnej działalności gospodarczej realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie w okresie styczeń - marzec 2018 roku

 • Priorytety KFS w 2018 roku

  Nowe priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie informuje, że w 2018 roku środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w oparciu o następujące priorytety: 1. Priorytety Ministra Rodziny,...

 • Nowe zasady zatrudnienia cudzoziemców

  Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543). Głównym jej celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i...

Wyświetlanie 161 - 169 z 169 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę